Støttende samtaler og vejledning

Hvis du er pårørende til en ældre borger over 65 år, der har en fysisk eller psykisk sygdom eller nedsat funktionsniveau, kan du henvende dig til pårørendekoordinatoren.

Pårørendekoordinatoren kan vejlede og støtte dig ved en eller flere samtaler. Udgangspunktet er, at du som pårørende bliver hørt og forstået i forhold til de udfordringer, som du oplever i din hverdag.

Samtalerne kan foregå telefonisk, hjemme hos dig eller i Hvidovre Sundhedscenter.

Kontakt pårørendekoordinator Sophie Jacobsen på telefon 4185 0357