Kræft

Har du eller har du haft en kræftsygdom, kan vi tilbyde dig og dine pårørende et forløb i Hvidovre Sundhedscenter, som kan hjælpe dig til at bevare et meningsfyldt liv og håndtere de forandringer, som sygdom og behandling kan medføre. 

Vores kræftkoordinatorer kan hjælpe og støtte dig til at komme videre under eller efter dit sygdomsforløb, og give konkrete råd og vejledning til fysiske, psykiske og/eller sociale følgevirkninger, som du oplever efter din kræftsygdom.

Er du pårørende til en kræftsyg, er du også meget velkommen til at kontakte kræftkoordinatoren for råd og vejledning.

Luk alle
Åbn alle

Du har mulighed for at få en afklarende samtale med en af vores kræftkoordinatorer. Alt efter dine behov vil vi skræddersy et individuelt forløb til dig, som blandt andet kan indeholde nogle af nedenstående aktiviteter. 

Det kan være meget smertefuldt at miste et menneske, man elsker. Tabet vil præge efterladtes liv, og mange bliver overvældede over, hvor meget dødsfaldet påvirker livet efterfølgende. 

Erfaringer viser, at mødet med andre efterladte er meningsfuldt. En gruppe for efterladte kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Hvidovre Sundhedscenter tilbyder en sorggruppe for efterladte i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter.

Mindfulness er en meditationsform, hvor du gennem mindfulness-øvelser kan styrke evnen til at være i nuet, og derved mindske tendensen til at være optaget af bekymringer om fortid og frygt for fremtid.

Mindfulness kan bidrage til øget fysisk og psykisk velvære og reducere den angst og stress, der kan følge med, når man har en kræftdiagnose, eller når man er pårørende til en kræftsyg.

Du kan tilmelde dig mindfulness på Nemtilmeld.dk