Hjerneskade

Hvis du eller en af dine pårørende har fået en hjerneskade, kan du henvende dig til Hvidovre Sundhedscenters Hjerneskadekoordinator.

Hjerneskade koordinatoren kan hjælpe dig med at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie. 

Koordinatoren vil fungere som tovholder i hele dit forløb i kommunen

En hjerneskade påvirker hverdagslivet for både den skadesramte og de pårørende. Følgerne efter en erhvervet hjerneskade kan være større end eller mindre og ramme vidt forskellige funktioner i hjernen. Eksempler på følger er lammelser i arm eller ben, synke- og/eller talebesvær, problemer med at huske og planlægge de daglige gøremål samt følelsesmæssige ændringer. For nogle personer personer er følgerne minimale, og hverdagen forbliver næsten uændret, hvorimod andre må leve med følgerne i lang tid - nogle måske for altid.

Læs mere i vores pjece "Støtte til livet med en hjerneskade" her (pdf)

 

Samtale og vejledning

Hjerneskade koordinatoren kan hjælpe med at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie.

Koordinatoren vil fungere som tov i hele dit forløb i kommunen.

Støtte og samtalegruppe

Vi tilbyder støtte til voksne pårørende i form af en støtte- og samtalegruppe. Formålet er at skabe et pusterum, hvor du kan møde andre som står i en lignende situation, og hvor der skabes plads til svære følelser, tanker og erfaringsudveksling. 

Tilbuddet indeholder undervisning af neuropsykologer om relevante emner, fx "hjernes opbygning", "usynlige handikaps" m.fl.

Pårørendegruppe for unge

Er du mellem 13 og 25 år, har Center for Hjerneskade på Amager en pårørendegruppe, hvor du kan møde andre unge i en lignende situation og tale om, hvordan det har påvirket dig som pårørende.