Kronisk sygdom og træning

Træning er en vigtig del af dit forløb i Hvidovre Sundhedscenter, hvis du har en kronisk sygdom, som du gerne vil have støtte og rådgivning til. Alt efter hvilket forløb du henvises til af din læge, er det forskelligt, hvordan dit træningsforløb ser ud. Se mere specifikt nedenfor.

 

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har type 2 diabetes, kan du deltage i Hvidovre Sundhedscenters diabetesforløb, hvor du kan få viden om og redskaber til, hvordan du bliver i stand til at leve en aktiv hverdag med diabetes.

Du får først en afklarende samtale med en sygeplejerske. Herefter bliver du tilbudt et undervisningsmodul på 3 uger med undervisning to dage om ugen á to timers varighed samt et træningsmodul på 8 uger med træning to gange ugentligt på 1 time og 15 minutter.

Læs mere om vores diabetesforløb (åbner nyt vindue)

Hvidovre Sundhedscenter tilbyder rehabiliteringsforløb til dig, der har KOL. Du kan deltage i KOL rehabilitering efter henvisning fra din praktiserende læge eller fra Region Hovedstadens hospitaler.

KOL rehabilitering i Hvidovre Kommune består af både fysisk træning og teoretisk undervisning.

Læs mere om vores KOL rehabiliteringsforløb (åbner nyt vindue)

Lungekoret Pust er et gratis tilbud for borgere i Hvidovre Kommune med en lungesygdom. Det handler ikke om skønsang, men om det skønne ved at synge sammen.

Tid: Hver onsdag fra kl. 13.00-15.00

Sted: Hvidovre Musikskole midt i Hvidovre (Kettegård Allé 2). Dejlig koncertsal med gode adgangsforhold og elevator.

Alle Hvidovreborgere med en lungelidelse kan være med i koret, som er gratis. Den første onsdag i hver måned er der optag for nye medlemmer.

Tilmelding: Send en mail til lungekoretpust@gmail.com  eller ring til Hvidovre Musikskole på telefon 72 17 02 22.


Hver korprøve starter med opvarmning af stemme og krop. Her laver vi øvelser, der er gode for vejrtrækningen og muskulaturen omkring stemmen. Vi synger sange fra gamle dage og fra nyere tid. Du vil opleve at blive forpustet og udfordret, men alle i koret har vanskeligheder med vejrtrækningen og har nedsat lungefunktion i forskellig grad. Det er ikke noget vi gør et stort nummer ud af og alle bidrager med det, de hver især kan.

En vigtig del af onsdagens kortid er kaffepausen. Musikskolen giver kaffe og småkager. Her får vi en god snak og et lille hvil.

Når mennesker med en lungesygdom beskriver, hvad korsang betyder for dem, siger de bl.a.: "Min vejrtrækning bliver altid lidt bedre efter jeg har været til sang i lungekoret. Jeg bliver glad af at synge og det øger min livskvalitet", "Det giver mig en masse glæde at synge samt gode sociale relationer", "Det er en stor glæde at komme til kor hver onsdag. Det er rigtig god træning for lungerne og jeg bliver glad i låget af at synge og snakke med andre der er i samme båd".

Se lungekorets pjece her (pdf)