Kronisk sygdom og træning

Træning er en vigtig del af dit forløb i Hvidovre Sundhedscenter, hvis du har en kronisk sygdom, som du gerne vil have støtte og rådgivning til. Alt efter hvilket forløb du henvises til af din læge, er det forskelligt, hvordan dit træningsforløb ser ud. Se mere specifikt nedenfor.

 

Luk alle
Åbn alle

Hvis du har type 2 diabetes, kan du deltage i Hvidovre Sundhedscenters diabetesforløb, hvor du kan få viden om og redskaber til, hvordan du bliver i stand til at leve en aktiv hverdag med diabetes.

Du får først en afklarende samtale med en sygeplejerske. Herefter bliver du tilbudt et undervisningsmodul på 3 uger med undervisning to dage om ugen á to timers varighed samt et træningsmodul på 8 uger med træning to gange ugentligt på 1 time og 15 minutter.

Læs mere om vores diabetesforløb (åbner nyt vindue)

Hvidovre Sundhedscenter tilbyder rehabiliteringsforløb til dig, der har KOL. Du kan deltage i KOL rehabilitering efter henvisning fra din praktiserende læge eller fra Region Hovedstadens hospitaler.

KOL rehabilitering i Hvidovre Kommune består af både fysisk træning og teoretisk undervisning.

Læs mere om vores KOL rehabiliteringsforløb (åbner nyt vindue)

Lungekoret er et gratis tilbud for borgere i Hvidovre Kommune med en lungesygdom samt deres pårørende.

Korsang har vist sig at være et effektivt supplement til medicin og fysisk træning for mennesker med en lungesygdom, da sangaktivitet forbedrer lungefunktionen.

Når mennesker med en lungesygdom beskriver, hvad korsang betyder for dem, siger de typisk: ”Det giver så meget energi til krop og sind”, ”Jeg bliver i så godt humør” og ”Der er så megen glæde i koret”.

I lungekoret får du mulighed for at være en del af et netværk med ligesindede og at mødes omkring én af de mest livsbekræftende aktiviteter – fællessang.

Tid: Hver onsdag fra kl. 13.00-15.00, start onsdag 28. august 2019 for sæsonen 2019/20.

Sted: Hvidovre Musikskole midt i Hvidovre (Kettegård Allé 2). Dejlig koncertsal med gode adgangsforhold og elevator.

Tilmelding: Send en mail til korleder Ole Albèr på oa63@outlook.dk eller ring til Hvidovre Musikskole på telefon 72 17 02 22.

Nye kormedlemmer er altid velkomne, og derfor er der ikke tilmeldingsfrist, men mulighed for løbende tilmelding.