KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom)

Har du fået konstateret KOL, kan du få et KOL-forløb i Hvidovre Sundhedscenter, hvor du har mulighed for, sammen med andre med KOL at deltage i træning og undervisning. Her får du mere viden om, hvordan du bedst drager omsorg for dig selv og lever et aktivt liv med sygdommen. Når du slutter hos os, samler vi op på dit KOL-forløb og taler om, hvordan du kan holde fast i de gode vaner for at bevare din lungefunktion.

Du kan læse mere om, hvad et KOL-forløb kan indeholde nedenstående. 

Se videoen "Har du KOL?" her (nyt vindue)

Hvem kan deltage?

Har du fået diagnosen KOL og er bosat i Hvidovre Kommune kan du henvises til et KOL-forløb via egen læge eller lungemedicinsk afdeling på hospitalet. 

Når vi har modtaget en henvisning, bliver du kontaktet af en sundhedsfaglig medarbejder. Sammen med dig, sætter vi mål og plan for dit KOL-forløb.

Har du manglende gangfunktion eller dominerende funktionsbegrænsning pga. bevægeapparatssygdom, kan du ikke deltage i et KOL-forløb.

Hvor foregår det?

Det foregår i Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre

Du skal selv sørge for transport til KOL-forløbet. 

 

Luk alle
Åbn alle

KOL-træningen foregår 2 gange om ugen i 8-12 uger. Træningen er målrettet din KOL og foregår på hold sammen med andre, der har KOL og varetages af to fysioterapeuter.

I træningen har vi fokus på styrke, kondition og åndedræt, og vi arbejder med temaer om bækkenbund-, balance-, og hjemmetræning. Målet for træningsforløbet er at gøre dig fortrolig med træning og hjælpe dig med at komme ind i en god træningsrytme samt at forbedre din kondition og muskelstyrke. Du vil stifte bekendtskab med forskellige træningsformer, så du bliver klar til at fortsætte den aktive livsstil, når du slutter dit forløb.

Du bliver testet for din muskelstyrke og udholdenhed inden du starter på holdet, og når du slutter dit træningsforløb.

Se videoen "Træning for dig, der har KOL" her (nyt vindue)

KOL-undervisningen foregår på små hold, og vi mødes 4-6 gange. Fokus er på hverdagen med KOL, herunder mad, motion og medicin. Der veksles mellem oplæg fra sygeplejerske, diætist og fysioterapeut, samt dialog og erfaringsudveksling med andre, der har KOL ligesom dig.

Du har mulighed for at få hjælp til i et individuelt- eller gruppeforløb ved rygestoprådgiver.

Du får viden om mad og KOL som en del af undervisningen. Har du specielle udfordringer ift. din kost, vil vi vurdere, om du kan blive henvist til individuel diætetisk vejledning.

Se videoen "Det er vigtigt, hvad du spiser - til dig, der har KOL" her (nyt vindue)

Du er velkommen til at invitere en pårørende med til samtaler og den tværfaglige undervisning.

Læs mere om vores tilbud til pårørende her:

Støtte til pårørende (åbner i et nyt vindue)

Lungekoret Pust er et gratis tilbud for borgere i Hvidovre Kommune med en lungesygdom. Det handler ikke om skønsang, men om det skønne ved at synge sammen.

Tid: Hver onsdag fra kl. 13.00-15.00

Sted: Hvidovre Musikskole midt i Hvidovre (Kettegård Allé 2). Dejlig koncertsal med gode adgangsforhold og elevator.

Alle Hvidovreborgere med en lungelidelse kan være med i koret, som er gratis. Den første onsdag i hver måned er der optag for nye medlemmer.

Tilmelding: Send en mail til lungekoretpust@gmail.com  eller ring til Hvidovre Musikskole på telefon 72 17 02 22.


Hver korprøve starter med opvarmning af stemme og krop. Her laver vi øvelser, der er gode for vejrtrækningen og muskulaturen omkring stemmen. Vi synger sange fra gamle dage og fra nyere tid. Du vil opleve at blive forpustet og udfordret, men alle i koret har vanskeligheder med vejrtrækningen og har nedsat lungefunktion i forskellig grad. Det er ikke noget vi gør et stort nummer ud af og alle bidrager med det, de hver især kan.

En vigtig del af onsdagens kortid er kaffepausen. Musikskolen giver kaffe og småkager. Her får vi en god snak og et lille hvil.

Når mennesker med en lungesygdom beskriver, hvad korsang betyder for dem, siger de bl.a.: "Min vejrtrækning bliver altid lidt bedre efter jeg har været til sang i lungekoret. Jeg bliver glad af at synge og det øger min livskvalitet", "Det giver mig en masse glæde at synge samt gode sociale relationer", "Det er en stor glæde at komme til kor hver onsdag. Det er rigtig god træning for lungerne og jeg bliver glad i låget af at synge og snakke med andre der er i samme båd".

Telemedicin giver dig mere tryghed i hverdagen, og du lærer at forstå dine symptomer og håndtere din KOL bedre.
Med telemedicin kan du måle og holde øje med din KOL hjemmefra, fra sommerhuset eller hvor du end befinder dig.
Du får udleveret måleudstyr og en lille skærm.
Du bliver oplært i at bruge udstyret og registrere dine målinger på skærmen. Du har løbende kontakt med en sygeplejerske fra kommunen eller hospitalet, der holder øje med dine målinger og følger op.
Er der væsentlige ændringer i din KOL-sygdom, kontakter du eller sygeplejersken din læge.

Egen læge eller hospitalslæge skal henvise dig til tilbuddet.

Se mere på Telemedicin for borgere med KOL - sundhed.dk

Kom og få gang i kroppen og smil på læben til træning. Der vil være fokus på træning og åndedrætsøvelser, og er for alle borgere med en lungesygdom i Hvidovre og som er medlem af Lungeforeningen.

Træningen foregår i Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 272, 2650 Hvidovre.

Træningen varetages af Ole og Kurt som begge har gennemgået et kursus som træningsinstruktører i Lungeforeningen.

Tirsdage kl. 14.00-15.00 + socialt samvær kl. 15.00-15.30
Fredage kl. 13.00-14.00 + socialt samvær kl. 14.00-14.30

Medbring indendørssko, en flaske vand og løstsiddende tøj, du kan bevæge dig i. Der er omklædningsrum i kælderetagen.

Tilmelding til tirsdagsholdet skal ske til Ole på mail wolrath53@gmail.com 


Tilmelding til fredagsholdet skal ske til Kurt på mail boysen49@gmail.com 

 

4. juni 2024 er sidste gang i dette forløb for tirsdagsholdet. Vi starter igen i september 2024

7. juni 2024 er sidste gang sidste gang i dette forløb for fredagsholdet. Vi starter igen i september 2024