Afløsning i eget hjem

Hvis du bor sammen med et menneske med nedsat fysisk eller psykisk funktionsniveau og, hvor der efter en faglig vurdering er et særligt behov for tilstedeværelse i hjemmet, så kan du søge om "Afløsning i eget hjem". Har du fx. brug for nogle timer, hvor du kan købe ind, besøge familie, komme til frisør eller tandlæge, så kan I få en sundhedsfaglig medarbejder til at komme hjem til jer i mellemtiden. Medarbejderen vil sørge for pleje, omsorg og hygge for din ægtefælle/samlever eller forældre, mens du er væk.

Hvordan gør vi?

Hvis I ønsker at benytte jer af afløsning i eget hjem, så kontakt pårørendekoordinator. 

I hvor lang tid kan afløsning i eget hjem vare?

Op til 3 timer pr. uge. 

Alle dage i tidsrummet kl. 8-22.

Ved behov samles hver 14. dag.

Hvad koster det?

Tilbuddet er gratis, og I kan benytte jer af tilbuddet flere gange. 

Hvad siger andre?

Ordningen med, at der kommer en hjem, der kan være sammen med min hustru, har givet mig mulighed for at deltage på motionshold
Det er svært at bede om hjælp. Tiden ædes op af de mange ting, man skal se til og ordne, så man bliver automatisk isoleret fra andre i hverdagen. Men det gør en forskel for mig at vide at tilbuddene er der.