Seniorsamtaler(Forebyggende hjemmebesøg)

Seniorsamtaler (Forebyggende hjemmebesøg)

En seniorsamtale er en samtale om dit liv, med en forebyggelseskonsulent fra Hvidovre Sundhedscenter.

Samtalen handler om din trivsel og sundhed, både socialt, mentalt og fysisk.

Besøget er frivilligt og gratis.

Seniorsamtalen vil altid tage afsæt i de emner, du synes er vigtige for at have en god tilværelse. Samtalen foregår hjemme hos dig, og du behøver ikke at have et konkret problem for at tage imod en seniorsamtale.

Et af formålene med seniorsamtalen er at få talt om evt. udfordringer, store som små, før de udvikler sig og bliver uoverskuelige. Det kan være en generel samtale om sundhed og trivsel, eller en vejledende samtale om hvad der findes af forskellige tilbud i Hvidovre kommune.

Samtalen giver mulighed for at tænke over, hvordan du har det, og om der er noget du kunne tænke dig anderledes.

Tilbuddet om en seniorsamtale får du, hvis du ikke modtager praktisk og personlig hjælp. Du tilbydes en samtale hvis du er:

  • 70 år og bor alene
  • 75 år (fælles informationsmøde)
  • 80 år
  • 82+ en gang årligt tilbydes seniorsamtale

Vi tilbyder også efterlevelsessamtaler til borgere over 65 år som har mistet sin ægtefælle.

Ønsker du en seniorsamtale skal du kontakte Hvidovre Sundhedscenter.