Parkinson

At få Parkinson sygdom forandrer livet. Parkinson sygdom udvikler sig forskelligt ligesom behovet for indsatser, som skal svare til sygdomsstadie og de udfordringer der er i hverdagen.

Har du eller din pårørende fået Parkinson sygdom kan parkinsonkoordinatorerne rådgive og vejlede både dig og din familie.

Parkinsonkoordinatorerne kan hjælpe med at skabe en sammenhængende og helhedsorienteret indsats for dig og din familie.

Det kræver ingen henvisning at have et forløb hos kommunens parkinsonkoordinator.

 Du har altid mulighed for at ringe, hvis du har spørgsmål om tilbuddet eller har brug for rådgivning.

Luk alle
Åbn alle
  • Støtte til at mestre hverdagen med Parkinson sygdom.
  • Vejledning og information omkring bl.a. kost, ernæring, hjælpemidler og træningsmuligheder, for at leve livet med Parkinsons sygdom, så hverdagen fungerer bedst muligt
  • Hjælp til at koordinere forløbet og hjælp til at kontakte relevante samarbejdspartnere i kommunen og på hospitalerne
  • Støtte og rådgivning til pårørende

Fysio- og ergoterapeutiske tilbud:

Der tilbydes indsatser mhp. at fastholde funktionsevnen så længe som muligt. Gøres i samarbejde med parkinsonkoordinater, hjemmepleje, visitation (hjælpemidler), diætist (eks. vejledning i energirige mellemmåltider).

Indsatser foretages i eget hjem og kan bestå af:

  • Dysfagivurdering: Vurdering og vejledning af kost og væske, herunder konsistenser, siddestilling, synke-og nakkeøvelser, øget mundvand.
  • Vurdering og vejledning ift. hjælpemidler til spisning og ADL.
  • Vurdering og vejledning ift. mobilitet og forflytninger samt behov for hjælpemidler. 
  • Korte, målrettede træningsforløb mhp. træning af strategier til mobilitet og forflytninger.
  • Forebygge inaktivitet: Vejlede i at øge aktivitetsniveau i hverdagen.

Du henvises til kommunes Fysio- og ergoterapeutiske tilbud via parkinsonkoordinator.