At få Parkinsons sygdom forandrer livet.
Parkinsons sygdom udvikler sig forskelligt ligesom behovet for
indsatser, som skal svare til sygdomsstadiet og de udfordringer,
der er i hverdagen.

I Hvidovre Kommune er der ansat parkinsonkoordinatorer for at rådgive og støtte mennesker, der har Parkinsons sygdom og deres familier.


Vi kan tilbyde dig en samtale med en parkinsonkoordinator, hvor I
sammen finder ud af, hvordan du kan leve dit liv bedst muligt. Du
kan også få støtte til at finde de tilbud, der er rigtige for dig, og
parkinsonkoordinatoren kan hjælpe med at koordinere de forskellige aktiviteter.
Det kræver ingen henvisning at have et forløb hos kommunens
parkinsonkoordinator. Der er altid mulighed for at ringe, hvis du
har spørgsmål eller er i tvivl om dine støtte- og hjælpemuligheder.