Palliation

Har du fået konstateret en livstruende sygdom, kan vi vejlede dig i dine muligheder for at få hjælp. Uanset hvor du er i dit forløb, vil vi støtte dig i at fremme din livskvalitet. Du kan få hjælp til at forebygge, afhjælpe og lindre en række fysiske og psykiske gener.

Du kan også få en samtale med vores palliationskoordinator, som vil rådgive og vejlede både dig og din familie, og som vil være med at at koordinere dit forløb. 

Er du pårørende til en med en livstruende sygdom, er du også meget velkommen til at kontakte palliationskoordinator for råd og vejledning. 

Samtale med palliationskoordinator

Du har nu mulighed for at få en afklarende samtale med vores palliationskoordinator. Alt efter dine behov, vil vi udforme et individuelt forløb til dig, som blandt andet kan indeholde nogle af nedenstående områder:

 • Hjælp med henvisninger til hjemmesygepleje, hjemmehjælp m.fl. 
 • Rådgivning til evt. fysiske og psykiske gener i dit palliative forløb
 • Træning med fysioterapeut og ergoterapeut med øje for rehabilitering og/eller lindring
 • Samtaler om mad og måltider ved diætist
 • Vejledning til at søge om terminalerklæring/terminaltilskud
 • Vejledning til at søge om pleje- og pasningsorlov
 • Aflastning på døgnplads i kommunen
 • Udlån af hjælpemidler
 • Mulighed for at søge om blebevilling og sygeplejeartikler
 • Vågetjeneste i samarbejde med Røde Kors, hvis pårørende ikke kan være ved den døendes side
 • Se videoen med vores palliationskoordinator her.

Sorggruppe

Det kan være meget smertefuldt at miste et menneske, man elsker. Tabet vil præge efterladtes liv, og mange bliver overvældede over hvor meget dødsfaldet påvirker livet efterfølgende. Erfaringer viser, at mødet med andre efterladte er meningsfuldt. En gruppe for efterladte kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Hvidovre Sundhedscenter tilbyder derfor en sorggruppe for efterladte i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter.