Kostvejledning

Kosten har betydning for dit helbred - både når du er rask og under sygdom.

Hvis du har nedsat appetit eller har oplevet et pludseligt vægttab, er det vigtigt, at du får den rette kostvejledning. Det samme gælder, hvis du er overvægtig, har forhøjet kolesteroltal eller har en kronisk sygdom. 

Vores kliniske diætister i Hvidovre Sundhedscenter har den sidste nye viden omkring mad og vejleder altid med udgangspunkt i dig. Diætisterne vejleder altid om madvarer du kender, så det er enkelt at gå til og kan fungere i din hverdag.

Samtale og vejledning

Når Hvidovre Sundhedscenter har modtaget en henvisning fra din egen læge, vil vi kontakte dig for at aftale den første samtale med en klinisk diætist. Dine pårørende er meget velkomne til at deltage i samtalen sammen med dig. 

Hvis du er småtspisende, er der i visse tilfælde mulighed for, at diætisten kan vejlede dig i dit egen hjem. Når forløbet er afsluttet, sender vi et notat om dit forløb til din læge.

Hvem kan deltage?

Du kan bruge tilbuddet om kostvejledning hos en klinisk diætist, hvis du er borger i Hvidovre Kommune og har en henvisning fra din praktiserende læge. 

Du kan blive henvist til individuel kostvejledning hvis du:

  • har forhøjet kolesteroltal 
  • er overvægtig med BMI 30-40
  • Hvis du har nedsat appetit eller pludselig har tabt dig.
  • Har brug for kræftrehabilitering