Temaaftner - Når demenssygdom bliver en del af hverdagslivet

En demenssygdom forandrer livet og hverdagen - også for dig, der er pårørende. At være nærmeste pårørende til et menneske med en demenssygdom kræver mange ressourcer, og som pårørende har du ofte en fremtrædende rolle i sygdomsforløbet i forhold til at støtte, vejlede og hjælpe personen med demenssygdom i hverdagen. På Temaaftenerne vil du kunne få viden om eksempelvis de forskellige demenssygdomme, rollen som pårørende, tilbud og hjælp i kommunen, handlemuligheder herunder fuldmagter m.m. Det er et sammenhængende forløb, og det er derfor en fordel at deltage i alle fire aftener, men det er ikke et krav. Det er gratis at deltage. 

Hvornår mødes vi?

Temaaftenerne foregår over 4 aftener i tidsrummet kl. 18.30-20.30. 

Den 1. nov. 2023 - Viden om demens   

Den 15. nov. 2023 - Selvbestemmelse og jura  

Den 10. jan. 2024 - Praktisk og personlig hjælp i hjemmet 

Den 24. jan. 2024 - Rollen som pårørende 

Hvor foregår det?

Sundhedscenteret, Hvidovrevej 272 

Tilmelding:

Du kan ringe til Hvidovre Sundhedscenter på tlf. 36393737 eller følge nedenstående links til sundhedscentret.nemtilmeld.dk

Vær opmærksom på, at du skal tilmelde dig hver enkelt kursus.

Hvem kan deltage?

Du kan deltage, hvis du er bosiddende i Hvidovre, eller er pårørende til et menneske med demenssygdom, som bor i Hvidovre. 

Kontakt:

For yderligere oplysninger kontakt demenskoordinatorerne.

 

Der tages forbehold for ændringer i datoer. 

Luk alle
Åbn alle

Kommunens demenskoordinatorer Anne og Christina fortæller om tegn på demens, demenstyper, når de kognitive funktioner svækkes og den tredelte hjerne. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs

Advokat Janne Køster kommer og fortæller om fremtidsfuldmagter, værgemål, generalfuldmagter og selvbestemmelsesretten. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og der vil også være en demenskoordinator tilstede.

Vi får besøg af to visitatorer fra Visitationen – den ene visitator fortæller hvilke muligheder der er i kommunen for praktisk og personlig pleje samt fortæller om muligheden for plejebolig. Den anden visitator vil fortælle hvordan man kan søge hjælpemidler og hvilke man kan søge om. Demenskoordinatorerne fortæller sammen med visitator hvilke aktivitetstilbud der findes i Hvidovre kommune. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og der vil også være en demenskoordinator tilstede.

Kommunens pårørendekoordinator Sophie Taulø-Jacobsen fortæller blandt andet om rollen som pårørende, når alvorlig sygdom rammer hverdagen. Hun vil også tale om de tilbud kommunen har til pårørende. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs og der vil også være en demenskoordinator tilstede.