Inspiration og vejledning til dig, der er pårørende

Nationalt Videnscenter for Demens har lavet hæfter til pårørende med inspiration og vejledning om blandt andet kommunikation, livet med demens i egen bolig og i plejebolig, love og regler, når du skal handle på vegne af en anden samt psykologiske udfordringer og reaktioner. 

På siden finder du links til samtlige hæfter.  Desuden finder du links til ansøgning af fuldmagt og værgemål.

Du har altid mulighed for at kontakte din demenskoordinator, så vil de kunne guide og hjælpe dig. 

Luk alle
Åbn alle

Hæftet indeholder information om, hvordan du som pårørende kan hjælpe din demenssyge pårørende, hvem der ellers kan hjælpe, og hvilke muligheder for støtte og hjælp der er for mennesker med demenssygdom, der bor i eget hjem.

Du kan læse hæftet her: Livet med demens i eget hjem (nyt vindue)

I dette hæfte kan du få gode råd om, hvordan du kommunikerer med personen med demens, nu hvor forudsætningerne for kommunikation er ændret.

Du kan læse hæftet her: Når kommunikationen svigter (nyt vindue)

I dette hæfte kan du læse om nogle af de typiske psykologiske udfordringer, som pårørende oplever. Alle problemområderne er erfaringer, som pårørende til personer med demens har oplevet, og som de har ønsket at give videre til andre pårørende. At få indblik i andres erfaring kan være nyttig viden at have. Det kan gøre det nemmere at forstå, hvad der sker med personen med demens og med én selv. Og så kan man begynde at gøre noget ved det.

Du kan læse hæftet her: Psykologiske udfordringer og reaktioner (nyt vindue)

I dette hæfte kan du finde gode råd til, hvordan I sammen kan forberede jer på en indlæggelse på sygehus.

Du kan læse hæftet her: Når mennesker med demens bliver indlagt på sygehus (nyt vindue)

I hæftet kan du læse om de muligheder, der findes for at handle på en anden persons vegne, samt hvad der i øvrigt er værd at overveje og handle på, mens personen med demens fortsat har handleevnen i behold.

Du kan læse hæftet her: Når du skal handle på en andens persons vegne (nyt vindue)

Med en fremtidsfuldmagt kan du i god tid beslutte, hvem der i fremtiden skal foretage handlinger på vegne af dig.

Det kan blive nødvendigt, hvis du bliver alvorligt syg eller på anden måde mister evnen til selv at tage dig af dine økonomiske og/eller personlige forhold

Hvis du på et tidspunkt bliver mentalt eller fysisk svækket, så du ikke selv kan administrere din økonomi eller dine personlige forhold, kan du få brug for hjælp. I en fremtidsfuldmagt kan du bestemme, hvem du vil give fuldmagt til hvad - og under hvilke omstændigheder.

Med en fremtidsfuldmagt kan du på forhånd bestemme, hvem du vil have til at repræsentere dig og handle på dine vegne, hvis du i fremtiden får brug for det. Det er muligt at udpege en eller flere fremtidige fuldmagtshavere

Fremtidsfuldmagter skal oprettes og underskrives digitalt. Er du fritaget for digital post fra det offentlige, kan du få oprettet en fremtidsfuldmagt ved henvendelse til Familieretshuset.

Ansøgningsskemaer: Værgemål og fremtidsfuldmagt - Ansøgninger (nyt vindue)

Når fuldmagten er oprettet, skal en notar sikre, at du er ved dine fulde fem, og at du selv har skrevet fremtidsfuldmagten. Dette skal ske senest seks måneder efter, at du har oprettet fremtidsfuldmagten.

Når fremtidsfuldmagten skal iværksættes:

Det er Familieretshuset, der tager stilling til, om din fremtidsfuldmagt kan træde i kraft. Det sker ved, én af dem, du har betroet i din fremtidsfuldmagt, kontakter Familieretshuset.
Familieretshuset vil så vurdere, om de betingelser, som du har skrevet i fremtidsfuldmagten, er opfyldt. Din læge skal udfylde en lægeerklæring vedrørende fuldmagtsgivers aktuelle helbredsforhold.

Se endvidere mere her:  Hvis du vil sætte en fremtidsfuldmagt i kraft (nyt vindue)

Her kan du få hjælp:

  • Kontakt Familieretshuset på telefon 7256 7000 hverdage mellem kl. 08.00-15.00. www.familieretshuset.dk
  • Ring til Alzheimerforeningens rådgivere på Demenslinjen, telefon 5850 5850.
  • Den sociale retshjælp telefon: 7022 9330, www.socialeretshjaelp.dk
  • Forbrugerrådet TÆNK Økonomi og Gældsrådgivning www.gaeld.taenk.dk  • Fysisk møde • Onlinemøde • Skriv et konkret spørgsmål til dem • Telefon: 2556 0033 Mandag kl. 10.00-12.00 Tirsdag kl. 14.00-16.00 Onsdag kl. 12.00-18.00 Torsdag kl. 14.00-16.00 Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis.
  • Borgerrådgiveren i Hvidovre, borgerraadgiver@hvidovre.dk  Telefon: 6191 6800, telefonisk træffetid:   Mandag-onsdag kl. 9.00-14.30, torsdag kl. 9.00-17.30, fredag kl. 9.00-13.30.

En generalfuldmagt kan udstedes af personer med handleevne i behold.

 Det vil sige at du forstår indholdet i fuldmagten og konsekvensen af at have udstedet den. En generalfuldmagt kan oprettes ved notar eller med to vidners underskrift på at personen har sin handleevne i behold på tidspunktet for oprettelsen.

Du kan selv formulere din generalfuldmagt, så den passer til de forhold, du ønsker varetaget. Det anbefales at du henvender dig for rådgivning om dette, ved fx en advokat eller ældresagen.  

En generalfuldmagt træder i kraft ved oprettelsen, og det betyder, at din fuldmægtige kan handle på dine vegne med det samme. Dette adskiller sig fra en fremtidsfuldmagt, som først bliver gældende, hvis du mister evnen til at varetage dine egne forhold, fx pga. demens

Værgemål kan søges når fx ens handleevne ikke er i behold.

Nogle personer er på grund af deres helbred ikke i stand til at handle på egne vegne i økonomiske og personlige forhold. fx hvis personen med demens ikke længere er i stand til at varetage egne økonomiske og/eller personlige forhold kan en værge kan tildeles.

Der findes flere former for værgemål, økonomisk værgemål, økonomisk samværgemål og personligt værgemål.

Du kan søge om værgemål for dig selv (samværgemål). Men familie, nærtstående og myndigheder kan også søge om etablering af værgemål på vegne af dig.

Ved et værgemål er det Familieretshuset, der bestemmer, hvem din værge skal være. Det kan enten være et familiemedlem eller en af Familieretshuset faste professionelle værger. 

Man søger om værgemål i Familieretshuset. Se link til ansøgning her:

Værgemål og fremtidsfuldmagt - Ansøgninger (nyt vindue)

Her kan du få hjælp:

  • Kontakt Familieretshuset på telefon 7256 7000 hverdage mellem kl. 08.00-15.00. www.familieretshuset.dk
  • Ring til Alzheimerforeningens rådgivere på Demenslinjen, telefon 5850 5850.
  • Den sociale retshjælp telefon: 7022 9330, www.socialeretshjaelp.dk
  • Forbrugerrådet TÆNK Økonomi og Gældsrådgivning www.gaeld.taenk.dk  • Fysisk møde • Onlinemøde • Skriv et konkret spørgsmål til dem • Telefon: 2556 0033 Mandag kl. 10.00-12.00 Tirsdag kl. 14.00-16.00 Onsdag kl. 12.00-18.00 Torsdag kl. 14.00-16.00 Rådgivningen er fortrolig, uvildig og gratis.
  • Borgerrådgiveren i Hvidovre, borgerraadgiver@hvidovre.dk  Telefon: 6191 6800, telefonisk træffetid: Mandag-onsdag kl. 9.00-14.30, torsdag kl. 9.00-17.30, fredag kl. 9.00-13.30.

I dette hæfte finder du blandt andet gode råd om indflytning i plejebolig - både om valg af bolig, økonomi og om plejeboligen som både bolig og arbejdsplads.

Du kan læse hæftet her: Livet med demens i plejebolig (nyt vindue)

Hvis du går og overvejer muligheden for plejebolig, så læs mere på Hvidovre Kommunes hjemmeside, hvor du også kan ansøge om plejebolig: Bolig (nyt vindue)