Mistanke om demens

Demenssygdom

Demens skyldes sygdom i hjernen. Den mest udbredte demenssygdom er Alzheimers, men demens dækker over en stor gruppe af sygdomme.
Ofte mister man hukommelsen, men man kan også opleve udfordringer med bla. sprog, overblik, koncentration og rumlig orientering.
Mange demenssygdomme kan behandles, så symptomerne mindskes.
Derfor er det vigtigt at få stillet en diagnose.
Ikke to liv med demens er ens. Sygdommens forløb og udvikling er nemlig forskellig fra person til person, men for de fleste påvirker sygdommen hverdagen både som syg og som pårørende.

Demenssymptomer

Demens kan være vanskelig at skelne fra andre sygdomstilstande præget af kognitiv svækkelse og påvirkning af bevidstheden. Samtidig er det vigtigt at skelne mellem normal aldring og sygdom.

Hold øje med disse 10 advarselstegn. Gå til lægen, hvis du eller dine pårørende ofte oplever dette, eller
hvis der sker en tydelig forværring:

1. Glemsomhed
2. Besvær med at udføre velkendte opgaver
3. Problemer med at finde ord
4. Forvirring vedrørende tid og sted
5. Svigtende dømmekraft
6. Problemer med at tænke abstrakt
7. Vanskeligheder med at finde ting
8. Forandringer i humør og adfærd
9. Ændringer i personlighed
10. Mangel på initiativ

Ved at trykke på linket kan du se en lille film som Alzheimerforeningen har lavet om de 10 advarselstegn. Se filmen her: 10 advarselstegn - YouTube (nyt vindue)


Læs mere om advarselstegnene på Nationalt Videnscenter for demens 10 advarselstegn på demens | Nationalt Videnscenter for Demens (nyt vindue)