Kræft

Få støtte og vejledning til livet med kræft

Har du eller har du haft en kræftsygdom, kan vi tilbyde dig og dine pårørende et forløb i Hvidovre Sundhedscenter, som kan hjælpe dig til at bevare et meningsfyldt liv og håndtere de forandringer, som sygdom og behandling kan medføre.

Vores kræftkoordinatorer kan hjælpe og støtte dig til at komme videre under eller efter dit sygdomsforløb, og give konkrete råd og vejledning til fysiske, psykiske og/eller sociale følgevirkninger, som du oplever efter din kræftsygdom.

Er du pårørende til en kræftsyg, er du også meget velkommen til at kontakte kræftkoordinatoren for råd og vejledning.

Om vores tilbud

Samtale med kræftkoordinator

Du har mulighed for at få en afklarende samtale med en af vores kræftkoordinatorer. Alt efter dine behov vil vi skræddersy et individuelt forløb til dig, som blandt andet kan indeholde nogle af nedenstående aktiviteter:

  • Hjælp til at koordinere forløbet mellem hospital, kommune og egen læge 
  • Hjælp til at koordinere forløbet internt i kommunen
  • Fysisk træning på hold eller individuelt 
  • Samtaler om mad og måltider hos en diætist
  • Rådgivning i forhold til bivirkninger eller senfølger
  • Hjælp til at håndtere sorg/krise 
  • Støtte til rygestop og anden livsstilsændring
  • Hjælp og støtte til børn og voksne pårørende, med mulighed for at deltage i pårørendegrupper 

 

Gruppe for pårørende til kræftsyge

Formålet med pårørendegruppen er at tilbyde støtte til at håndtere livet som pårørende til en kræftsyg, at give mulighed for at styrke fællesskabet med ligestillede samt at mindske følelsen af at stå alene som pårørende.

Det kan være meget ressourcekrævende at være pårørende til en kræftsyg, og fokus er almindeligvis på den syge, men som pårørende har man lige så meget brug for at få støtte og hjælp. For sin egen skyld og for at kunne blive ved med at være en støtte for den syge.

Erfaringer viser, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt og kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Mange oplever ligeledes, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre.

Du kan deltage, hvis du er over 18 år og borger i Hvidovre Kommune og er nær pårørende til en kræftsyg.

Sorggruppe

Det kan være meget smertefuldt at miste et menneske, man elsker. Tabet vil præge efterladtes liv, og mange bliver overvældede over, hvor meget dødsfaldet påvirker livet efterfølgende.

Erfaringer viser, at mødet med andre efterladte er meningsfuldt. En gruppe for efterladte kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Hvidovre Sundhedscenter tilbyder derfor en sorggruppe for efterladte i samarbejde med Rødovre Sundhedscenter.

Mindfulness

Mindfulness er en meditationsform, hvor du gennem mindfulness-øvelser kan styrke evnen til at være i nuet, og derved mindske tendensen til at være optaget af bekymringer om fortid og frygt for fremtid.

Mindfulness kan bidrage til øget fysisk og psykisk velvære og reducere den angst og stress, der kan følge med, når man har en kræftdiagnose, eller når man er pårørende til en kræftsyg.

Du kan deltage, hvis du er over 18 år og borger i Hvidovre Kommune, og har eller har haft en kræftsygdom. Nærmeste pårørende til kræftsyge kan også deltage.

Du behøver ikke at have forudgående kendskab til mindfulness for at deltage. Øvelserne er lette øvelser, hvor alle kan deltage.

Naturkræfter - træning og friluftstilbud for mænd

Er du mand, og har du – eller har du haft – kræft? Så er Naturkræfter et frilufts- og træningstilbud til dig.

I godt selskab med andre mænd i samme situation tilbyder Sven (fysioterapeut) og Daniel (naturvejleder) et forløb over ti gange med fokus på bevægelse, fysisk aktivitet og friluftsliv.

Vi lægger vægt på at være sammen på en naturlig og uformel måde. Træningen bliver tilpasset efter dig.

Kontakt

Kræftkoordinator Pernille Lyngholm
Telefon 41 51 73 54

Kræftkoordinator Nanna Nøjgaard
Telefon 61 82 74 78