Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Se vores cookiepolitik

 

Demens

Få støtte og vejledning til livet med demens

Hvis du eller en af dine pårørende har demens, kan du henvende dig til en af Hvidovre Sundhedscenters demenskoordinatorer. Du behøver ikke en henvisning fra din læge.

Demenskoordinatorerne har forståelse for og tager hensyn til din/jeres situation, samt jeres ønsker og behov.

Demenskoordinatorerne kan løbende vejlede til et fortsat hverdagsliv med tilbud, som giver mening for jer.

Vi tilbyder også forløb og undervisning for pårørende.

 

Kontakt demenskoordinator Christina Zolezi Ehlers, tlf. 41 32 06 40 eller demenskoordinator Laura Kirkhammer, tlf. 61 91 68 81

Om vores tilbud

Samtale

Demenskoordinatoren vejleder omkring udredning for demens. Ved en udredning bliver det afklaret, om der foreligger en mental svækkelse, som opfylder kriterierne for diagnosen demens. 

Der tilbydes telefonisk rådgivning, samtaler eller hjemmebesøg.

Udredningen starter altid ved egen læge.

Læs mere om tilbuddet her(pdf)

Pårørende

 - Tilbud til nærmeste pårørende til et menneske, der har en demenssygdom.

Erfaringer viser, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt og kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Mange oplever ligeledes, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre

Formålet med gruppen er gennem samtale, vejledning og erfaringsudveksling, at håndtere de følelsesmæssige store forandringer der ofte sker, når familien rammes af en demenssygdom. Samtalegrupperne er et sted, hvor vi taler om det som fylder og giver mening for den enkelte. Gruppen mødes ca. 8 gange, hver anden uge, 2 timer ad gangen og ledes af en terapeut. 

Spørgsmål og tilmelding gennem demenskoordinatorerne.  

Åben rådgivning

Den åbne anonyme rådgivning har åben hver torsdag kl. 12.30 – 15.30 i Daghøjskolen Vestegnen, Hvidovrevej 49, 1.sal eller på telefonnummer 4186 6796.

Læs mere om tilbuddet på Daghøjskolen på Vestegnen på hjemmesiden (åbner nyt vindue)

Vandrehold

Er du rask til bens, er vandreholdet måske noget for dig.

Du mødes med andre demenssyge for at gå en lang tur på minimum 2 km. Der er en naturvejleder tilknyttet holdet. På turen træner du din hukommelse, kondition, balance og styrker dit bevægeapparat. Efter en god tur spiser I frokost sammen.
Vandreholdet mødes mandage og torsdag kl. 9:00 til ca. kl. 13:30. Du bliver hentet og bragt til mødestedet, som enten er ved Naturcenter Quark eller ved Avedøre Bibliotek. Visitation gennem demenskoordinatorerne.

Motionshold "Vi hjerner der-ud-ad"

Er du interesseret i motion, og vil du træne sammen andre? Har du brug for ekstra vejledning og støtte til at komme i gang?

I Hvidovre Motionscenter kan du træne sammen med andre på holdet "Vi hjerner der-ud-ad". Vi træner to gange om ugen. 

Fysisk aktivitet giver dig en bedre hverdag og livskvalitet. Det giver dig mulighed for at holde dig aktiv både fysisk og socialt, og påvirker hjernen positivt. Visitation gennem demenskoordinatorerne.

Læs mere i vores pjece her (pdf)

Daghjem

I Hvidovre Kommune er der to daghjem på henholdsvis Søvangsgården og Strandmarkshave plejecentre. Daghjemmene tilbyder forskellige aktiviteter, bl.a. ture ud af huset, gymnastik og kreative aktiviteter. Dagtilbuddene foregår fra kl. ca. 9.00-15.00 og hvis det bevilges, kan der visiteres til daghjem alle 5 hverdage. Ansøgning gennem Visitationen.

Læs mere om daghjemmene her:  

Søvangsgårdens hjemmeside (åbner nyt vindue)

Strandmarkshaves hjemmeside (åbner nyt vindue)

Daghøjskolen på Vestegnen for yngre med demens og deres pårørende

Daghøjskolen på Vestegnen er er et tilbud om rådgivning og aktiviteter for mennesker med en demenssygdom i tidligt stadie og deres familier. Daghøjskolen er deltagernes sted, og man er derfor selv med til at planlægge og søsætte de aktiviteter der foregår.

Læs mere om Daghøjskolen her (åbner nyt vindue)

For mere information og tilmelding, kontakt Daghøjskolens medarbejdere Maya og Katarina på telefonnumrene 4175 0790 og 4175 0791.

Samtalegrupper for pårørende til mennesker med en demenssygdom

Formålet med grupperne er gennem samtale og erfaringsudveksling, at håndtere de følelsesmæssige store forandringer der ofte sker, når familien rammes af en demenssygdom. Samtalegrupperne er et sted, hvor vi taler om det som fylder og giver mening for den enkelte. Grupperne ledes af en familieterapeut.

Den ene gruppe er for dig, som er ægtefælle eller samlever til en yngre person med demens. Den anden gruppe er for dig, der er over 25 år og søn eller datter af en forælder med en demenssygdom.

Erfaringer viser, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt og kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Mange oplever ligeledes, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre.

Tilmelding gennem demenskoordinatorerne.

Tilbud om afløsning i eget hjem og gæsteophold på Tryghedshotel

Hvidovre Kommune har to tilbud for demenssyge, der bor hjemme, og deres pårørende, som varetager plejen. I tilbuddene vil en sundhedsfaglig medarbejder med viden og erfaring med demens være sammen med den demenssyge – i form af pleje, omsorg og hyggeligt samvær, mens den pårørende fx er til frisør, handler ind, besøger familie, eller hvad der kan være behov for.

  • Afløsning i eget hjem foretages af hjemmeplejen og kan vare op til 3 timer på hverdage og 6 timer i weekender. Tilbuddet er gratis og kan benyttes flere gange. Hvis I ønsker at benytte tilbuddet om afløsning i eget hjem, kontakt Visitationen i hverdagene mellem kl. 8.30-10.30 på telefonnummer 36 39 28 80 
  • Gæsteophold på Tryghedshotel benyttes af den demenssyge. Tryghedshotellet ligger på Plejecenter Krogstenshave, Krogstens Alle 47, 1. sal, og råder over to enkeltværelser, som er indrettet demensvenligt. Der vil være aktiviteter, som planlægges efter gæsternes behov. Hotellet har åbent alle ugens dage og et ophold kan vare op til 10 døgn. Egenbetaling udgør 132 kr. pr. døgn. Se billeder af Tryghedshotellet her (pdf)

Hvis I ønsker at benytte tilbuddene, kontakter I jeres lokale hjemmepleje, hjemmesygepleje, daghjem, en af demenskoordinatorerne eller Visitationen: Visitationen Telefon 3639 2880 på hverdage mellem kl. 8.30 - 10.30.

Læs mere i pjecen "Afløsning og ophold på Tryghedshotel" (pdf).

Aflastningsophold

Svendebjerghave og Retræten tilbyder aflastningsophold til mennesker med en demenssygdom hvis fx belastningsgraden af den samboende pårørende er blevet for stor, hvis samboende skal på ferie eller noget helt tredje. Ophold varer som regel fra en uge til 14 dage og dækker hele døgnet og bevilges efter behov. Kontakt Visitationen på telefon 36 39 28 80 for at høre mere om aflastningsophold.

Værestedet

Værestedet er et tilbud til mennesker med en demenssygdom, der ligger på Strandmarkshave plejecenter. Der tilbydes bl.a. fællesspisning, gåture samt særlig fokus på forskellige aktiviteter. Værestedet har åbent kl. 9.30-15.30 og kan bevilges op til fem dage. Ansøgning gennem Visitationen.

Læs mere i pjecen "Værestedet" (pdf)

Søndagscafeen ”HUSK”

Ældre Sagen står for søndagscafeen ”HUSK”, som er en cafe for mennesker med en demenssygdom, deres familie, pårørende og venner. Søndagscafeen afholdes den første søndag i hver måned kl. 14-16 i ”Huset”, Hvidovrevej 253B.

Læs mere i pjecen "Ældre Sagens tilbud om demenscafe" (pdf)

Demensvenlige Hvidovre

Når man får en demenssygdom, mister man ikke kun hukommelsen. Helt almindelige hverdagsting, som at finde vej eller købe ind kan blive en van­skelig eller umulig opgave. Hvidovre Kommune vil igennem forskellige initiativer og sammen med borgere, foreninger og erhvervsliv samt en gruppe frivillige demensvenlige ambassadører skabe et demens­venligt samfund.

I fællesskab skal der skabes en større forståelse af demenssygdomme og dens konsekvenser, så de mennesker, som har sygdommen og deres pårøren­de, kan mødes med forståelse og en håndsrækning, når der er brug for det.

Læs mere om Demensvenlige Hvidovre her (pdf)

Sig ja til viden om demensvenlighed

Er I en mindre gruppe, en forening eller forretning, er det muligt at få en demensvenlig ambassadør ud til at holde et informationsmøde. En demensvenlig ambassadør kan give viden om demens og fortælle, hvordan man kan gøre en positiv forskel for mennesker med en demenssygdom og deres pårørende. Et informationsmøde varer typisk ca. 40 – 60 minutter og er gratis.

Er I interesseret i et informationsmøde, har du lyst til at blive demensvenlige ambassadør eller har spørgsmål så kontakt:

Anette Melin, sundhedskonsulent

Telefon: 4186 6797

Mail: djw@hvidovre.dk

Demensvenlig Ambassadør

Som Demensvenlig Ambassadør, er du med til at udbrede kendskabet til demens og inspirere andre mennesker, til at være demensvenlige i Hvidovre Kommune. Ved at øge viden om demens, nedbrydes fordomme, misforståelser og tabuer.

Du kan blive Demensvenlig Ambassadør, hvis du er over 18 år, uanset faglig baggrund. Det er en for­del, hvis du på forhånd har kendskab til demens, men det er ikke afgørende. Det vigtigste er, at du har lyst til at holde informationsmøder, f.eks. for dine venner/bekendte, på din arbejdsplads, i en forretning, i foreningslivet eller stille op til forskellige lokale arrangementer. Der er ingen krav til hvor meget du vil deltage i.

Som  Demensvenlig Ambassadør har du mulighed for at mødes med andre ambassadører i Hvidovre hver 2. -3. måned. Flere af ambassadørerne er med i en arbejdsgruppen for Demensvenlige Hvidovre som er en del af Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan 2025.

 

Der afholdes kurser  for nye ambassadører en til to gange årligt.

Det er gratis at deltage og du vil bl.a. få viden om de mest udbredte typer af demens og hvordan man kan hjælpe, hvis man møder et menneske med demenssygdom. Du vil også få gode råd til hvordan du afholder et informationsmøde.


Er du interesseret i at deltage på kurset eller har spørgsmål, kontakt:
Anette Melin, sundhedskonsulent
Telefon: 4186 6797
Mail: djw@hvidovre.dk


 

KONTAKT

Demenskoordinator Christina Zolezi Ehlers
Telefon 41 32 06 40

Demenskoordinator Laura Kirkhammer
Telefon 61 91 68 81

Er du interesseret i at høre mere om Hvidovre Kommunes Demenshandlingsplan, kan du kontakte sundhedskonsulent, Anette Melin på telefon 41 86 67 97