Vi bruger cookies til statistik som en del af vores arbejde for at lave en god hjemmeside. Hvis du ikke siger "nej tak til cookies", antager vi, at du accepterer vores cookie politik.

Klik "her" for at se vores cookiepolitik.

 

Demens

Få støtte og vejledning til livet med demens

Hvis du eller en af dine pårørende har demens, kan du henvende dig til en af Hvidovre Sundhedscenters demenskoordinatorer. Du behøver ikke en henvisning fra din læge.

Demenskoordinatorerne har forståelse for og tager hensyn til din/jeres situation, samt jeres ønsker og behov.

Demenskoordinatorerne kan løbende vejlede til et fortsat hverdagsliv med tilbud, som giver mening for jer.

Vi tilbyder også forløb og undervisning for pårørende.

Om vores tilbud

Samtale

Demenskoordinatoren vejleder omkring udredning for demens. Ved en udredning bliver det afklaret, om der foreligger en mental svækkelse, som opfylder kriterierne for diagnosen demens. 

Der tilbydes telefonisk rådgivning, samtaler eller hjemmebesøg.

Udredningen starter altid ved egen læge.

Pårørende

Vi tilbyder pårørendeforløb til ægtefæller/samlevende, som lever sammen med et menneske, som har en demenssygdom. 

Har du som pårørende brug for rådgivning og støtte, er du velkommen til at deltage i et pårørendeforløb. Det kan være nødvendigt at modtage råd og vejledning for at kunne skabe tryghed og struktur i hverdagen. Vi mødes ca. 6 gange, og møderne består af en blanding af undervisning, vejledning og støtte til hinanden. Demenskoordinatoren er tovholder og deltager ved alle møder. 

Daghjem

I Hvidovre Kommune har vi tre daghjem. De ligger henholdsvis på Søvangsgården og Strandmarkshave plejecentre samt i Aktivitetscentret i Hvidovregade 49.

Daghjemmene tilbyder forskellige aktiviteter. Der arrangeres blandt andet ture ud af huset, gåture, gymnastik og kreative aktiviteter. Du får mulighed for at hygge dig med nogle af de andre gæster og spise en god frokost, inden du bliver kørt hjem.

Du skal betale for de aktiviteter, som du deltager i. Priserne kan oplyses hos Aktivitetscentret.

Værestedet ligger i Aktivitetscentret. Værestedet består af en lille gruppe på 8 gæster, som alle er ramt af en demenssygdom. Vi mødes til morgenkaffe og socialt samvær, og vi planlægger dagens aktiviteter sammen. 

Vandrehold

Er du rask til bens, er vandreholdet måske noget for dig. 

Du mødes med andre demensramte for at gå en lang tur. Der er en naturvejleder tilknyttet holdet. Du bliver hentet og bragt til mødestedet, som enten er ved Naturcenter Quark eller ved Avedøre Bibliotek. 

På turen træner du din kondition, balance og styrker dit bevægeapparat. Efter en god tur spiser I frokost sammen. 

Motionshold "Vi hjerner der-ud-af"

Er du interesseret i motion, og vil du træne sammen andre? Har du brug for ekstra vejledning og støtte til at komme i gang?

I Hvidovre Motionscenter kan du træne sammen med andre på holdet "Vi hjerner der-ud-af". Vi træner to gange om ugen. 

Fysisk aktivitet giver dig en bedre hverdag og livskvalitet. Det giver dig mulighed for at holde dig aktiv både fysisk og socialt, og påvirker hjernen positivt. 

Daghøjskolen på Vestegnen - rådgivning og aktiviteter for yngre demensramte og deres familier

Daghøjskolen på Vestegnen er er et tilbud om rådgivning og aktiviteter for mennesker med en demenssygdom i tidligt stadie og deres familier. Daghøjskolen er deltagernes sted, og man er derfor selv med til at planlægge og søsætte de aktiviteter der foregår.

Du kan læse mere om Daghøjskolen på vores hjemmeside: http://daghojskolen-vestegnen.dk/ (Åbner ny side)

eller kontakte projektleder Henriette Bilenberg på telefon 41 86 67 96.

Samtalegrupper for pårørende til mennesker med en demenssygdom

Formålet med grupperne er gennem samtale og erfaringsudveksling, at håndtere de følelsesmæssige store forandringer der ofte sker, når familien rammes af en demenssygdom. Samtalegrupperne er et sted, hvor vi taler om det som fylder og giver mening for den enkelte. Grupperne ledes af en familieterapeut.

Den ene gruppe er for dig, som er ægtefælle eller samlever til en yngre person med demens. Den anden gruppe er for dig, der er over 25 år og søn eller datter af en forælder med en demenssygdom.

Erfaringer viser, at mødet med andre pårørende er meningsfuldt og kan give et frirum til at tale om sine bekymringer. Mange oplever ligeledes, at det giver inspiration og støtte at dele sine oplevelser og erfaringer med andre.

Tilmelding sker ved at kontakte projektleder for Daghøjskolen på Vestegnen Henriette Bilenberg på telefon 41 86 67 96.

Tilbud om afløsning i eget hjem og på Tryghedshotel

Hvidovre Kommune har to tilbud for demenssyge, der bor hjemme, og deres pårørende, som varetager plejen. I tilbuddene vil en sundhedsfaglig medarbejder med viden og erfaring med demens være sammen med den demenssyge – i form af pleje, omsorg og hyggeligt samvær, mens den pårørende fx er til frisør, handler ind, besøger familie, eller hvad der kan være behov for.

  • Afløsning i eget hjem foretages af hjemmeplejen og kan vare op til 3 timer på hverdage og 6 timer i weekender. Tilbuddet er gratis og kan benyttes flere gange
  • Gæsteophold på Tryghedshotel benyttes af den demenssyge. Tryghedshotellet ligger på Plejecenter Krogstenshave, Krogstens Alle 49, og råder over to enkeltværelser, som er indrettet demensvenligt. Hotellet har åbent fra onsdag morgen til søndag aften og et ophold kan vare op til 4 døgn. Egenbetaling udgør 129 kr. pr. døgn. Se billeder af Tryghedshotellet her (pdf)

Hvis I ønsker at benytte tilbuddene, skal I kontakte jeres lokale hjemmepleje eller demenskoordinator:

  • Demenskoordinator, telefon 41 73 83 00
  • Hjemmeplejegruppe Vest, telefon 41 85 02 93
  • Hjemmeplejegruppe Syd, telefon 41 85 02 97
  • Hjemmeplejegruppe Nord, telefon 36 38 22 52
  • Human Care Hjemmepleje, telefon 36 16 61 00
  • Get Care, telefon 36 70 50 30
  • Plejedanmark, telefon 43 64 40 40
 

KONTAKT

Demenskoordinator Lisbeth Reppien Falbe
Telefon 41 73 83 00

Demenskoordinator Christina Zolezi Ehlers
Telefon 41 32 06 40

Projektleder for Daghøjskolen Vestegnen Henriette Bilenberg
Telefon 41 86 67 96